Fara B, Israel

Articles

Fara B, Dents jugales inférieures (Lower Cheek teeth)

Fara B, Dents jugales supérieures (Upper Cheek teeth)

Fara B, Israel, Introduction (Français, English)

Far’ah II (ou Fara B) est un site de plein air du Paléolithique Moyen situé au Nord du Neghev, Israà« l (Gilead and Grigson, 1984). D’après ces (...)